Czym jest kwota wolna od podatku?

Co to jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku jest to ściśle definiując, kwota dochodu, który nie podlega opodatkowaniu. Nie powstaje obowiązek podatkowy, a cały zarobiony dochód zostaje do naszej dyspozycji. Takie kwoty wolne od podatku istnieją we wszystkich krajach o podobnej strukturze podatkowej, jednak w Polsce jest to jedna z najniższych wysokości. Dla porównania np. w Niemczech jest to kwota 8130 euro co stanowi 20% średniego wynagrodzenia, w Grecji 5000 euro co stanowi 46% średniej pensji, a w Hiszpanii jest to kwota 17707 euro co stanowi aż 73% średniego wynagrodzenia.

W ostatnich latach w Polsce wysokość kwoty wolnej ulegała zmianie. Do końca 2016 roku wynosiła 3091,00 zł, a w 2017 roku nastąpiła zmiana przepisów i kwota zmniejszająca jest obliczana w zależności od wysokości dochodu. W 2017 roku dochód niepodlegający opodatkowaniu wynosił 6600 zł, a w 2018 roku jest to kwota 8000 zł. Ustalanie kwoty zmniejszającej ma charakter dygresywny, im wyższy dochód tym niższa kwota zmniejszająca podatek. Po przekroczeniu maksymalnej granicy dochodu, kwoty wolnej już nie ma wcale. W 2018 roku dochód, od którego nie można już odliczyć kwoty wolnej, to  127.000 zł. 

Continue reading „Czym jest kwota wolna od podatku?”