Rozwód – rola adwokata w sprawie rozwodowej

Rozwód – w czym może pomóc adwokat?

Pomoc adwokata w Olsztynie w sprawie o rozwód i podział majątku to usługa, która staje się coraz bardziej pożądana każdego dnia. Doświadczony specjalista jest zawsze do dyspozycji klienta i jest gotowy do natychmiastowej ochrony jego interesów w przypadku formalizacji rozwodu. Jeśli życie osobiste nie powiodło się, nieruchomość podlega podziałowi, a w sprawie opieki nad dziećmi nie można osiągnięcie wzajemnego porozumienia nie trzeba się martwić, wszystkie te kwestie zostaną szybko i łatwo rozwiązane przez adwokata d/s rodzinnych.

Jakie usługi prawne oferuje adwokat w Olsztynie?

Adwokat specjalizujący się w rozwodach oferuje następujące usługi prawne:

  • Konsultacje ustne i pisemne na temat postępowania rozwodowego i innych sporów z niego wynikających
  • Sporządzanie wszelkich dokumentów procesowych dotyczących rozwodu: pozwu, oświadczenia o roszczeniach, petycje lub zastrzeżenia
  • Kompleksowa pomoc prawna w sprawach sądowych dotyczących rozwodów i powiązanych sporów, które należy rozpatrywać równocześnie z rozwodem lub po nim, w tym: wyznaczenie rodzica, któremu zostanie powierzona opieka na niepełnoletnimi dziećmi, alimenty, podział majątku, spory dotyczące rodzicielstwa itp.
  • Reprezentacja na rozprawie sądowej w sprawie rozwodu, w tym bez konieczności osobistej obecności w procesie. Klient zleca jedynie pełnomocnictwo, a adwokat rozwodowy reprezentuje wszystkie jego interesy w sądzie.
  • Odwołanie od orzeczeń sądowych, ochrona interesów w wyższej instancji
  • Konsultacje i pomoc w uzyskaniu pozytywnej decyzji sądu.

Czy każdy podczas rozprawy rozwodowej potrzebuję adwokata?

Rozwód jest trudnym procesem psychologicznym i emocjonalnym, podczas którego tylko nielicznym udaje się zachować zimną krew i rozważne myśli. Rozwodzący się małżonkowie muszą pamiętać, że oprócz rozwiązania małżeństwa, procedura ta pociąga za sobą wiele innych sporów, bezpośrednio wynikających z zakończenia stosunków rodzinnych.

Każdy rozpoczynając niezależne życie, ma nadzieję przeżyć go szczęśliwie i zgodnie z własnymi wyobrażeniami o harmonii z innymi. Niestety większość nie jest w stanie tego zrobić bez kontaktu z tym, co powszechnie uważa się za jedno ze zdarzeń zaznaczonych na skali stresu. Jednym z takich niestety często występujących wydarzeń jest rozwód. Pomijając kwestie etyczne z tym związane, można śmiało powiedzieć, że bardzo trudno jest rozstać się z osobą, z którą przeżyło się wiele lat. Zwłaszcza, jeśli towarzyszą mu powiązane problemy: niewierność ukochanej osoby, stres emocjonalny, konieczność zmiany miejsca zamieszkania, problemy z dziećmi itp.

Przede wszystkim należy pamiętać, że w każdym ustawodawstwie, nawet najbardziej doskonałym, i jeśli ma się wszystkie niezbędne prawa, trzeba również zorganizować negocjacje lub wziąć udział w procesie rozwodowym, aby korzystać z tych praw. Pamiętaj także aby wybrać odpowiedniego specjalistę. Wystarczy wyszukać np. adwokat olsztyn rozwód i sprawdzić listę pod kątem specjalistów.

W czym dokładnie może pomóc adwokat rozwodowy w Olsztynie?

  • Przede wszystkim, pomoże spojrzeć na sytuację oczami specjalisty. Ponadto często rozwodzący się małżonkowie niezbyt spokojnie komunikują się ze sobą, a sąd wymaga bezstronnych faktów i dowodów. Odnosząc się do adwokata w sprawie rozwodu, można zobaczyć pełny obraz sytuacji i, co najważniejsze, profesjonalną ocenę perspektyw dla danej sytuacji.
  • Po drugie, adwokat specjalizujący się w rozwodach pomoże ocenić udziały zarówno wspólnie nabytego majątku, jak i wspólnych zobowiązań, na przykład kredytu hipotecznego. Zasugeruje, jakie dokumenty należy sporządzić dla banku
  • Po trzecie, użyteczne jest uwzględnienie wszystkich czynników dotyczących małoletnich dzieci, zwłaszcza, jeśli nie ma zgody, co do ich miejsca zamieszkania lub gdy pojawia się kwestia praw rodzicielskich.
  • Po czwarte, nie wszyscy zawsze są gotowi osobiście bronić swojego stanowiska w sądzie. Nawet nie z powodu braku chęci do tego, a zwłaszcza słabości swojej pozycji, ale z powodu złożoności, przedstawienia przed sądem dokładnie tych argumentów, które są ważne dla sądu.

Adwokat w Olsztynie zajmujący się rozwodami działa, jako osobisty pełnomocnik, dzięki czemu można być pewnym, że prawa klienta będą respektowane i że otrzyma wszystkie udziały w majątku a interesy dzieci będą należycie przestrzegane.